نمیدونم این چه حسّیه!

یه بار باهاش قهر کردم!!..... حس کردم تنها شدم؟! الان باهاش آرامش میگیرم ......

دریا .... نوروز 1386