آه.................

تا حالا شده بخوای از ته دلت آه بکشی.... از اون تۀ ته!..... از اون جایی که فکر می کردی مقدسه !!!!! فکر می کردی جاش اَمنه !! فکر می کردی دیگه اینجا رو نمی ذاری کسی اذیت کنه !؟!؟!؟؟ ... بعد یهو امروز ببینی که می خواد داد بزنه !!!! می خواد از اون ته آه بکشه... یه آهی که اینقدر سنگین باشه که خودشم له شه ؟!؟!؟!؟؟ یه آهی که تو آتیشِش خودشم بسوزه !؟؟!؟   شده سوزش آهِ رو تو گلوت حس کنی !؟!؟! سنگینی شو رو تنت حس کنی !.... ولی نتونی گریه کنی !!!!!! نتونی زار بزنی !!!

اونوقت چیکار کردی ؟؟؟؟؟؟ ... !

/ 1 نظر / 9 بازدید
مریم گلی

می دونی من هیچ وقت نفهمیدم کجا امنیت دارم.یعنی نزاشتن بفهمم