کی اینروزا یادش می مونه دوستی یعنی چی؟

به زبون نیاوردیم

ولی قرارمون این شد که همیشه در یاد هم باشیم

به زبون نیاوردیم

ولی به هم قول دادیم برای هم پشت محکمی باشیم

به زبون نیاوردیم

ولی عهد کردیم که با هم مثل یه آینه باشیم

اینقدر صاف که بشه زشتی ها و زیباییهامونو توی دل هم ببینیم

به زبون نیاوردیم

 ولی قسم خوردیم که از هم جز به هم پناه نبریم

به زبون نیاوردیم

ولی تصمیم گرفتیم با هم کامل بشیم

به زبون نیاوردیم

ولی خواستیم به همدیگه آرامش هدیه کنیم

به زبون نیاوردیم

ولی از خدا خواستیم توی این دوستی به ما کمک کنه

به زبون نیاوردیم

ولی با نگاه همه چیزهارو به هم گفتیم.

 

............. گشتم ولی نویسنده ی اصلی متن و پیدا نکردم !

/ 1 نظر / 10 بازدید
مریم بانو

[ماچ]